Nens

Els nens aprenen una nova llengua amb molta més facilitat que els adults. Hem d’aprofitar aquesta facilitat perquè els petits es familiaritzin amb un o més idiomes estrangers de manera divertida i gairebé sense adonar-se’n. Mitjançant activitats dinàmiques, jocs i molta pràctica oral, els petits aprendran a comunicar-se entre ells i amb el professor en anglès, de manera que adoptaran aquest idioma com a llengua vehicular