REPÀS

Consisteix en un reforç de les assignatures de Primària, ESO i Batxillerat. Els professors ajudaran els alumnes a entendre i dominar cada assignatura, realitzant exercicis de suport que els permetran assentar els coneixements.

Cada assignatura es treballa de forma específica en grups reduïts, impartits per un professor especialitzat en la matèria.

No programem horaris dels nostres cursos per avançat ja que d’aquesta manera no podríem adaptar-nos a les necessitats dels alumnes ni crear grups en els quals els alumnes tinguessin nivells i perfils similars.

Per aquest motiu, a l’hora de fer la matrícula es demana als alumnes la disponibilitat i l’horari preferit, de manera que puguem oferir a cada alumne el millor horari possible.

Alexw
marcw