JOVES

El coneixement de més d’un idioma estranger té molts beneficis des del punt de vista personal, ja que fomenta la independència, a el mateix temps que millora les oportunitats laborals. A més d’oferir l’oportunitat d’interactuar amb persones d’altres països i cultures.