ADULTS

Aprendre una llengua estrangera és molt positiu a qualsevol edat, ja que ens donarà més independència a l’hora de viatjar i comunicar-nos amb persones d’altres països. A més, per als adults, sobretot per als adults grans, l’aprenentatge d’una llengua estrangera ajuda a mantenir actiu el cervell creant noves connexions neuronals.

anniaw

Anglès des de zero

Dimarts de 18:30 a 20:00 h

Aquest curs està adreçat a totes les persones que no han estudiat mai anglès. La idea és aprendre l’idioma des de zero i de forma pràctica, ja que s’abordaran temes relacionats amb la comunicació bàsica.

A l’acabar el curs l’alumne serà capaç de mantenir una conversa senzilla i entendre textos simples.

Nivell A1 – Elemental

Dilluns de 18:30 a 20:00 h i 20:00 a 21:30 h 

Dimecres de 9:30 a 11:00 h i 19:00 a 20:30 h 

Dijous de 18:30 a 20.00 h

Divendres de 9:30 – 11:00 h i 11:00 – 12:30 h

 

Aquest curs està dirigit a adults amb coneixements bàsics d’anglès que volen ampliar el seu vocabulari i conèixer les formes bàsiques per comunicar-se en anglès de forma dinàmica i entretinguda.

 

A l’acabar el curs l’alumne serà capaç de comprendre i utilitzar expressions quotidianes d’ús molt freqüent, així com frases senzilles destinades a satisfer necessitats immediates.

Nivell A2 – Bàsic

Dilluns de 10:00 a 11:30 h – 20:00 a 21:30 h 

Dimarts de 15:30 -17:00 h i 17:00 – 18:30 h

Dimecres de 9:30 a 11:00 h, 19:00 a 20:30 h 

 

Aquest curs està dirigit a adults amb coneixements previs de les estructures gramaticals bàsiques que volen millorar la comunicació oral. En aquest curs repassaran els temps verbals i les estructures bàsiques.

 

A final del curs, l’alumne serà capaç de comunicar-se a l’hora de dur a terme tasques quotidianes respecte qüestions conegudes o habituals. També serà capaç de descriure aspectes senzills del seu passat i el seu entorn, així com qüestions relacionades amb les seves necessitats immediates.

Nivell B1 – Pre-intermedi

Dimarts de 19:00 a 20:30 h

Dimecres de 19:00 a 20:30 h

 

 

Aquest curs està dirigit a adults que tenen les nocions fonamentals de la gramàtica anglesa, però no se senten còmodes parlant. Durant el curs refrescaran i s’assentaran aquests coneixements, de manera que l’alumne a la fi de el curs sigui capaç d’expressar-se oralment amb facilitat i pugui mantenir converses de més durada.

Nivell B2 – Intermedi

Dilluns de 19:45 a 21:15 h

 

Aquest curs està dirigit a persones amb un nivell intermedi d’anglès, que són capaços de mantenir una conversa, però no amb la facilitat que volguessin. En el curs ampliaran les seves competències orals i milloraran la seva pronunciació i fluïdesa practicant amb professors nadius en grups reduïts. Posaran en pràctica tots els coneixements previs i resoldran dubtes concrets per millorar la comunicació i comprensió en entorns més complexos.

 

A l’acabar el curs, l’alumne serà capaç d’entendre les idees principals de textos complexos i podrà relacionar-se amb parlants nadius amb fluïdesa i naturalitat.

Nivell C1

Aquest curs està dirigit a aquells alumnes que tenen un alt nivell d’anglès però que volen arribar a un esglaó superior. Després del curs els alumnes se sentiran còmodes en qualsevol situació, tant parlada com escrita, millorant el seu vocabulari general i la soltesa en l’ús de l’anglès.

A l’acabar el curs l’alumne serà capaç de comprendre una àmplia gamma de textos llargs i amb cert nivell d’exigència, així com reconèixer el sentit implícit. Expressar-se de forma fluida i espontània. Podrà fer un ús efectiu de l’idioma per a fins socials, acadèmics i professionals. Podrà produir textos clars, ben estructurats i detallats sobre temes de certa complexitat, mostrant un ús correcte dels mecanismes d’organització, articulació i cohesió de el text.